Editura “STANDARDIZAREA” vă oferă următoarele lucrări:

Management, calitate, marketing


1. Titlu:

SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII – GHID DE IMPLEMENTARE A STANDARDULUI SR EN ISO 9001:2015


.
Autori:

Nicolae-George DRĂGULĂNESCU
Profesor universitar
(Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, Departamentul de Electronică Aplicată şi Ingineria Informaţiei), inginer electronist.
Auditor/ Evaluator/ Consultant/ Formator-Trainer certificat internaţional (DGQ, TÜV) în Managementul calităţii.

Emil CIOBANU
Profesor asociat la Universitatea Politehnica Bucuresti din 1972, în prezent la FAIMA (Facultatea de Antreprenoriat Ingineria si Managementul Afacerilor).
Director SC SYSCERT SRL – partener internațional al TÜV HESSEN, Germania (2002 – în prezent), Director SC COMETAM SRL (1996-1998)
Consultant și Trainer/ formator - în domeniul sistemelor de management
Din 1998 coordonează activități de certificare de sisteme de management si de instruire, în colaborare cu diferite organisme TÜV (Germania)


Călin Nicolae DRĂGULĂNESCU
Trainer şi Consultant - pentru sisteme de management (din 2001)
Auditor al calităţii - pentru organismele de certificare TÜV NORD si SGS (din 2003)
Director SC CALION CONSULTING SRL (din 2003)
Manager pentru calitate – în cadrul unor proiecte europene de implementare a tehnicilor și instrumentelor specifice Managementului


 
Descriere:

    Autorii acestei lucrări și-au propun să furnizeze cititorilor ei - fără să reproducă integral textul - o imagine de ansamblu a conținutului și implicațiilor standardului SR EN ISO 9001:2015 „Sisteme de management al calității – Cerințe”, Această prezentare detaliată va permite și facilita decidenților din mediul de afaceri, profesioniștilor din domeniul Managementul calitățíi (manageri, ingineri, consultanți, proiectanți, traineri, auditori, etc.) precum și angajaților organizațiilor interesate să înțeleagă atât semnificațiile și implicațiile cerințelor incluse în standard cât și unele modalități prin care este posibilă satisfacerea în mod practic și chiar optimal a fiecărei cerințe.
     De asemenea, prin această lucrare, autorii intenționează să ofere cititorilor ei anumite  perspective ale diferitelor abordări posibile în scopul obținerii în mod cât mai eficace a conformității cu cerințele standardului precum și al organizării optime a proceselor de tranziție de la vechea la noua ediție a standardului.

 Lucrarea include numeroase răspunsuri pertinente și detaliate la următoarele posibile întrebări fundamentale derivând din simpla lectură a standardului SR EN ISO 9001: 2015:
    1. Când este necesară migrarea/ tranziția de la vechiul standard SR EN ISO 9001:2008 la noul standard SR EN ISO 9001:2015?
    2. Cum se pot pune bazele proiectării și implementării unui sistem de management al calității (SMC) prin integrarea principiilor de management al calității cu viziunea, misiunea și obiectivele organizației?
   3.Care sunt implicațiile noii structuri a standardului (conform Anexei SL) pentru utilizatorii acestuia?
   4. Schimbarea implicată de aplicarea noii ediții a standardului înseamnă și o mai redusă sau o mai mare specificitate a cerințelor? Sunt noile cerințe mai mult sau mai puțin generice?
   5. Este terminologia noii ediții a standardului suficient de clară, neechivocă și explicită? Există multiple semnificații posibile ale termenilor? Există termeni confuzi sau sinonimi?
   6. Există cerințe noi? La ce se referă acestea?
   7. Care sunt cerințele vechi reformulate în moduri noi?
   8. Ce cerințe conțin, în detaliu, cele 10 clauze/ capitole ale standardului?
   9. Care sunt domeniile de activitate și structurile organizației ce ar trebui să fie implicate în SMC și de ce?
 10. Ce modificări vor fi necesare în structura și documentația SMC existent și de ce?


 
Format: hârtie, A4    
An: 2016    
ISBN: 978-606-8032-62-7    
Preţ: 33,33 lei (fără TVA)    

2. Titlu:

ASIGURAREA CALITĂŢII EDUCAŢIEI – O ABORDARE PROACTIVĂ


.
Autor: prof. univ. dr. ing. Drăgulănescu Nicolae, coordonator, prof. univ. dr. ing. Militaru Constantin, dr. ec. Colceag Florian, profesor (inspector în învăţământ) Remus Chină  
Descriere:

Un <furnizor de educaţie> (şcoală, universitate, etc.) de succes nu poate fi decât acela ai cărei absolvenţi au căutare şi succes fie pe piaţa forţei de muncă (prin angajare în domeniul pentru care s-au pregătit), fie prin continuarea studiilor prin admitere în şcoli/ universităţi prestigioase (de regulă la licenţă, masterat, doctorat, cercetare postdoctorală, etc.)
 
    O „abordare standardizată internaţional a asigurării calităţii educaţiei” înseamnă de fapt implementarea unui SMC în cadrul unei organizaţii <furnizoare de educaţie>, în conformitate cu cerinţele privind SMC din standardul de cerinţe SR EN ISO 9001, pe baza terminologiei şi principiilor menţionate în standardul terminologic SR EN ISO 9000. Aceste standarde au marele avantaje că au fost deja consensualizate internaţional – pe parcursul proceselor lor de elaborare (fiind publicate, din 1987, în patru ediţii internaţionale, îmbunătăţite succesiv) şi că pot fi aplicate în orice organizaţie (indiferent de specificul, profilul, mărimea şi/ sau forma ei de proprietate).

   Această lucrare - inspirată din practicile confirmate în timp ale celor mai competitive actuale organizaţii <furnizoare de educaţie> din Uniunea Europeană, SUA şi alte state dezvoltate - prezintă particularităţile, detaliile, implicaţiile, avantajele precum şi limitele abordării standardizate internaţional a asigurării calităţii educaţie - toate ca pledoarie pentru cunoaşterea şi utilizarea/ respectarea terminologiei, principiilor şi cerinţelor specifice standardelor ISO 9000 aplicate în educaţie.

   Lucrarea de faţă se va putea constitui ca o alternativă argumentată, deci credibilă şi convingătoare, la actuala abordare oficială a asigurării calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar şi superior din România (datând din anul 2005) ce s-a dovedit a fi, din multiple şi importante motive, simultan ineficace, ineficientă şi contraproductivă.

Lucrarea poate fi  deosebit de utilă oricărui <furnizor de educaţie> din ţara noastră care doreşte să aibă succes pe piaţă şi să devină tot mai competitiv - pe plan naţional, european şi/ sau mondial – prin cunoaşterea şi utilizarea standardelor internaţionale aplicabile.

 

 
Format: hârtie, A4    
An: 2013    
ISBN: 978-606-8032-52-8    
Preţ: 50,46 lei (fără TVA)    

3. Titlu:

CALITATE ŞI STANDARDIZARE ÎN INGINERIA MECANICĂ

 
Autor:

Constantin Militaru, Alexandru Greabu

 
Descriere:

Producţia de bunuri materiale se caracterizează printr-o mare diversitate de valori sortimentale destinate satisfacerii cerinţelor consumatorilor, cu utilităţi dintre cele mai variate, dar, totodată, cu cerinţe şi interese mereu crescânde.
Evoluţia conştinţei şi resurselor umane pe de altă parte, a tehnologiilor industriale pe de altă parte, a determinat metode noi de abordare a calităţii produselor industriale.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

 

 
Format: hârtie    
An: 2009    
ISBN: 978-606-8032-07-8    
Preţ: 35 lei (fără TVA)    

4. Titlu:

EVALUAREA SATISFACŢIEI CLIENŢILOR

 
Autor:

prof. Dr. Ing. Drăgulănescu Nicolae - profesor universitar titular la Universitatea Politehnica Bucureşti şi un experimentat consultant/trainer/auditor în domeniul Managementul calităţii.

 
Descriere:

Evaluarea satisfacţiei clienţilor ar trebui să reprezinte un obiectiv permanent pe termen mediu-lung al oricărei întreprinderi – mai ales dacă a implementat un sistem de management al calităţii conform standardelor ISO 9000 - în scopul determinării periodice a “gradului de satisfacţie a clientului” şi al corelării acestuia cu indicatorii de performanţă ai întreprinderii. 

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

 

 
Format: Lucrarea se va livra şi cu un CD cuprinzând 4 standarde    
An: 2012    
ISBN: 978-606-8032-41-2    
Preţ: 100 lei (fără TVA)    

Standardizare.  Lucrări şi cataloage


1. Titlu:

EUROCOD 7
PROIECTARE GEOTEHNICĂ
PARTEA 1: REGULI GENERALE

Autor:  
Descriere:

Eurocodurile sunt 10 standarde europene, fiecare cu mai multe părți, care furnizează reguli comune de proiectare structurală pentru calculul întregii structuri și a produselor componente, de natură tradițională sau inovatoare.

Acestea au fost elaborate de Comitetul european de standardizare (CEN) ca urmare a unei solicitări a Comisiei Europene.

Scopul eurocodurilor este de furniza:

  • un mijloc de a dovedi conformitatea cu cerințele pentru rezistență mecanică și stabilitate și securitatea la foc stabilite prin legislația europeană;
  • o bază pentru specificațiile specifice contractelor de construcții și servicii tehnice asociate;
  • un cadru pentru elaborarea specificațiilor tehnice armonizate pentru produsele pentru construcții

De asemenea, fiecare țară a elaborat anexele naționale corespunzătoare. Acestea conțin informații referitoare la parametrii lăsați la alegerea fiecărei țări, denumiți parametri determinați la nivel național, care sunt utilizați pentru proiectarea clădirilor și lucrărilor de construcții inginerești din țara respectivă.

Asociaţia de Standardizare din România (ASRO), ca membru în organismele europene de standardizare CEN/CENELEC a adoptat toate  standardele europene referitoare la eurocoduri și a elaborat și anexele naționale corespunzătoare.

Format: A4    
An: 2016    
ISBN: 978-606-8032-63-4    
Preţ: 249.9 lei (TVA inclus)    

2. Titlu:

RECOMANDĂRI PENTRU SISTEME CU ENERGII REGENERABILE ŞI HIBRIDE DE PUTERE MICĂ PENTRU ELECTRIFICARE RURALĂ – STANDARDE ŞI ACTIVITATEA DE STANDARDIZARE ÎN SPRIJINUL POLITICII ENERGETICE EUROPENE

Autor: ing. Tatiana Scărlătescu, expert standardizare
Descriere:
Cuprins

0 Politica energetica europeana si activitatea CEN-CENELEC

1 Sistemele de conversie fotovoltaică a energiei solare
1.1 Activitatea internationala de standardizare  in domeniu CT 35
1.2 Activitatea europeană de standardizare in domeniu CT 35
1.3 Probleme de mediu si energetice
1.4 Sandarde romane în domeniul CT 35

2  Sisteme cu energii regenerabile şi hibride de putere mică pentru electrificarea rurală -Seria SR CEI /TS 62257

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

 

Format: A5    
An: 2010    
ISBN:    
Preţ: 15 lei (fără TVA)    3. Titlu:

ÎNTREBĂRI ŞI RĂSPUNSURI DESPRE STANDARDIZARE.
GHID DE METODOLOGIE ÎN STANDARDIZARE

 
Autor: ASRO  
Descriere:

Întrebări şi răspunsuri despre standardizare este un ghid metodologic care se doreşte a fi o sursă de standardizare, fiind un îndrumar pentru cei care doresc să participe la elaborarea standardelor şi să beneficieze de rezultatele acestui proces. Acesta se adresează tuturor factorilor sociali interesaţi de activitatea de standardizare internaţională, europeană şi naţională. Fără a fi exhaustive, informaţiile prezentate în ghid au o formă accesibilă şi interactivă, ele îndrumând cititorul şi către alte referinţe de specialitate ale organismelor de standardizare.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

 

 
Format: hârtie    
An: 2011    
ISBN: 978-606-8032-29-0    
Preţ: 50 lei (fără TVA)    


     


Tehnică şi tehnologie

1. Titlu:

FIABILITATE, MENTENABILITATE, MENTENANŢĂ: TERMENI ŞI EXPRESII UZUALE

 
Autor:

Fiz. Mihaela Călinescu - ASRO, Dr. Ing. Gabriel Burlacu,  Fac. De Construcţii Industriale Bucureşti, Ing. Radu-Mihail Călinescu

 
Descriere:

Cartea cuprinde terminologie în conformitate cu standardele din domeniu  prezentată în mod sistematic in limbile română şi engleză. Standardizarea în domeniul disponibilităţii, fiabilităţii, mentenabilităţii şi logisticii de mentenanţă este aplicabilă pentru toate domeniile înrudite din punct de vedere tehnologic.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

 

 
Format: hârtie
Atenţie! Conţine CD cu aplicaţie dedicată - dicţionar electronic bilingv român-englez
   
An: 2008    
ISBN: 978-973-88440-5-6    
Preţ: 35 lei (fără TVA)    

2. Titlu:

CONDUCTE DE TRANSPORT ŞI REZERVOARE DE STOCARE

 
Autor:

Dr. Ing. Gabriel Burlacu, Fac.de Construcţii Industriale – Bucureşti,
Fiz. Mihaela Călinescu, ASRO

 
Descriere:

Lucrarea  se referă la  instalaţii industriale, conducte de transport şi rezervoare de stocare, materiale de construcţie pentru acestea. Prezintă un pachet condensat de informaţii utile în vederea relevării importanţei  transportului la distanţă a agentului termic şi a reducerii pierderilor de agent termic.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

 
Format:      
An: 2008    
ISBN: 978-973-88440-4-9    
Preţ: 35 lei (fără TVA)    

3. Titlu:

INSTALAŢII ELECTRICE PENTRU ILUMINAT DE SIGURANŢĂ/URGENŢĂ. SURSE DE ALIMENTARE. COD DE BUNĂ PRACTICĂ"

 
Autor:

Vasile Râmniceanu, Nicolae Golovanov, Petru Postolache, Cornel Toader, Sorin Stoica, Ovidiu Triandafil, Nicolae Geambaşu                                

 
Descriere:

Această lucrare constituie un ghid care prezintă reguli pentru documentele de amplasare şi de instalare a instalaţiilor electrice pentru iluminatul de siguranţă/urgenţă, care servesc ca bază pentru următoarele activităţi: instalarea de conducte, tuburi, jgheaburi, pozarea conductoarelor şi a cablurilor, amplasarea şi interconectarea echipamentelor, controlul instalării, etc. Aceste documente pot servi şi pentru activităţi în afara fazei de instalare, cum ar fi specificarea şi calculul necesarului de materiale şi de forţă de muncă, proiectarea suporţilor pentru echipamente (de exemplu, fundaţii), proiectarea altor sisteme. Sunt prezentate, de asemenea, documente suplimentare care pot fi necesare în practică pentru fabricarea, exploatarea sau mentenanţa instalaţiilor şi care conţin informaţii importante referitoare la instalare.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

 
Format: hârtie    
An: 2009    
ISBN: 978-606-8032-02-3    
Preţ: 35 lei (fără TVA)    

4. Titlu:

UTILIZAREA PRODUSELOR REFRACTARE ÎN SIDERURGIE

 
Autor: Mariana Ivan  
Descriere:

Lucrarea oferă o serie de informaţii utile specialiştilor din domeniul siderurgic care, pe lângă tehnologia aferentă profilului firmei, mai au ca obiect de activitate întreţinerea şi repararea agregatelor termice şi au preocupări pentru scăderea consumului specific de materiale refractare.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

 

 
Format: hârtie    
An: 2009    
ISBN: 978-606-8032-05-4    
Preţ: 20 lei (fără TVA)    


5. Titlu:

FUNCŢIONAREA ÎN SISTEMUL ELECTROENERGETIC
A SURSELOR CU ENERGIE REGENERABILĂ

 
Autor: Prof. dr. ing. Nicolae GOLOVANOV, dr. ing. Doina DRAGOMIR, expert standardizare  
Descriere:

Lucrarea cuprinde şapte capitole, structurate astfel:

Capitolul  1  Aspecte generale
Capitolul  2  Surse de energie regenerabilă
Capitolul  3  Condiţii de racordare la reţeaua electrică a instalaţiilor de generare distribuită
Capitolul  4  Instalaţii eoliene
Capitolul  5  Interacţiunea grupurilor eoliene cu reţeaua electrică locală
Capitolul  6  InstaIaţii fotoelectrice
Capitolul  7  Sisteme hibride bazate pe surse de energie regenerabile

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici şi o puteţi achiziţiona utilizând magazinul virtual.

 

 
Format: A4    
An: 2010    
ISBN:    
Preţ: 35 lei (fără TVA)    

6. Titlu:

SIGURANŢA ÎN FUNCŢIONAREA SISTEMELOR TEHNOLOGICE

 
Autor:

prof. dr. ing. Vasile RAŢĂ - MUNTEAN , prof. dr. ing. ec. Constantin MILITARU , asist. univ. drd. inginer Traian Lucian SEVERIN, drd. ing. ec. Emil MILITARU

 
Descriere:

Lucrarea sus menţionată îşi propune să analizeze principalele aspecte ale fiabilităţii elementelor sistemelor tehnologice, având la baza procesele de defectare ale acestora. Conceptele moderne privind fiabilitatea şi mentenabilitatea au la bază procesele de defectare ale elementelor, analiza cauzelor defectării şi influenţele acestora asupra comportării în exploatare a maşinilor şi echipamentelor tehnice.

Mai multe detalii despre lucrare găsiţi aici.


 
Format: hârtie    
An: 2012    
ISBN:

978-606-8032-44-3

   
Preţ: 35 lei (fără TVA)    

Culegeri de standarde comentate

Lucrări manifestări ştiinţifice şi tehnice

Manuale şi carte universitară

Reglementări şi standarde


 

 


Ultima actualizare
: 18-jul-19